Prisliste

Prisliste 2020

Prisene er veiledende og justeres årlig. Det kan inngås individuelle avtaler hvor disse prisene fravikes.

Timespriser

Timesprisen ligger fra 1150 – 1400 pr. time eks. mva.. avhengig av oppdragets art og eventuelle storkundefordeler.

Faste minstepriser for koordinering, reisetid og rapport;

For koordinering med kunde, befaring og transporttid faktureres det en minstetid/ fasttid på 4 timer.

For rapport inkl. kalkulasjon faktureres det minimum 2 timer.

Erfaringsmessig faktureres det i snitt for 5-8 timer for besiktigelse, reisetid, skaderapport og kalkulasjon.

Timeberegningen for oppfølgingsarbeid har en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt. Det honoreres for all loggført og medgått tid i saken, inkl. egen internadministrasjon.

Transportkostnader:

Kr. 9 pr. km. eks. mva.
Bom, parkering, ferje mm. faktureres etter gjeldende priser.