Skip to main content

Velg Almankaas Takst AS neste gang du trenger en skadetaksering

Ved skader på hele eller deler av boligen, som f. eks. vannskade, konstruksjonsfeil, problemer med fukt og råte el.l., - er det mulig å bestille en skadetaksering. Problemet blir beskrevet og gjennomgått, med forslag til ny, fullverdig løsning, - og med et prisoverslag.

En skadetakst kan for eksempel brukes overfor et forsikringsselskap ved utbetaling av erstatning, eller som hjelp når man skal skaffe fagpersoner til utbedring av skadene.